Info
  1. Priserne, der fremgår, dækker kontingent til singlebane (2 spillere) eller doublebane (4 spillere). Beløbet dækker alle spillerne på den givne bane.
  2. Betaling er for af sæsonen 1. september og 31. maj.
  3. Hollænderhallen kan i løbet af sæsonen aflyse spilletider. Dette kan ses på opslag i Hollænderhallen og på Hollænderhallen''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s hjemmeside.
Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

Hollænderhallen/HH: Bane 1-12