Kære medlemmer i Dragør Badminton.

 

Vi står i øjeblikket i en situation, hvor vi de seneste år har mistet mange frivillige kræfter i vores forskellige afdelinger. Det er kræfter der i Bestyrelsen er med til at oprette træninger, hold, nye sæsoner, dialog med Hollænderhallen og de forskellige råd der træffer beslutninger om forholdene i Hollænderhallen.

 

Det er de frivillige kræfter i Ungdomsspilleudvalget (USU) der med til at arrangere ungdomstræninger, ansætte ungdomstrænere, udvælge holdledere samt arrangere sociale begivenheder for alle vores ungdomsspillere.
Vi kan som klub ikke overleve, hvis ikke disse personer er til stede og hjælper med de opgaver der skal til, så klubben kan køre rundt. Vi ønsker kræfter i klubben der kan være med til at sætte mål, udfordre de standarder der lever samt være med til at bidrage til en positiv udvikling i alle afdelinger.

 

Men vigtigst af alt, være med til at sikre at vi kan stå ind for produkt vi gerne vil tilbyde alle i Dragør - en badmintonklub hvor der er plads til at de unge kan få deres første ketcher i hånden, plads til at motionister kan hygge sig på banen og plads til at vi kæmper med i toppen i seniorrækkerne.

Til den kommende generalforsamling ved vi at to bestyrelsesmedlemmer træder ud, et tredje er i en løbende overgang på vej ud og et USU medlem stopper. Vi har brug for at der er nye personer der kan træde ind til maj måned, ellers kan vi simpelthen ikke give vores medlemmer det samme produkt som vi har gjort siden klubbens stiftelse for 50 år siden.

Bestyrelsen består af en række roller, hvor vi hver især har ansvaret for områder og arbejdsopgaver. Man vil aldrig nogensinde blive kastet ud i noget man ikke har prøvet før og man vil altid kunne finde hjælp hos de andre bestyrelsesmedlemmer. Hele bestyrelsen har et samlet ansvar for at vi kommer i mål med de ting vi har sat os for ved sæsonstart og de arbejdsopgaver der dukker op løbende. De bestyrelsesmedlemmer der har trådt til gennem de sidste 10 år, er alle startet med mindre opgaver hvor de hele tiden har kunne sparre med resten af bestyrelsen. Her kan nævnes dialog med Forza, holde opsyn med klubbens mail samt mindre opgaver.

 

USU består typisk af forældre der hjælper ungdomsformanden med at organisere vores ungdomshold og planlægge og arrangere begivenheder for ungdomsspillerne. Her har vi igennem mange år afholdt Badminton by Night, træningslejre samt hyggelige sommer- og juleafslutninger. Der ligger lidt grundarbejde ved sæsonstart, men ellers er arbejdet i USU de arrangementer man laver for de unge. Bestyrelsen vil gerne kunne tilbyde vores ungdomsspillere sociale arrangementer og det kan vi ikke uden det store arbejde alle frivillige laver.
Vi håber at mange af jer vil læse dette skriv igennem og enten overveje eller genoverveje deres rolle i klubben - Dragør Badminton kan ikke eksistere uden de frivillige kræfter der lægges.

 

Er man interesseret i at høre mere er man velkommen til at kontakte Formand Morten Jensen eller Seniorformand Martin Berg på mail eller i Hollænderhallen :-)

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Dragør Badminton