Etiske retningslinjer i Ungdomsafdelingen

Badminton er en individuel sport, men en sport som ikke kan dyrkes alene. Uden træningsmakker, modstander, træner eller klub er badmintonsporten svær at dyrke for den enkelte spiller.

For at sikre en balance mellem sportens interessenter, det bedste grundlag for de unge badmintonspillere samt klubbens omdømme har vi udarbejdet et sæt generelle retningslinjer for deltagelse i træning, kamp og klubfællesskabet i Dragør Badminton.

Retningslinjerne stiller krav til både klub, spillere, trænere og forældre. Som klub er det vores intention at leve op til retningslinjerne og forventer ligeledes, at spillere, trænere og forældre gør det samme.

Spilleren

Træning

 • Mød til tiden – vær omklædt og klar, når træningen går i gan
 • Vær positiv og engageret.
 • Træn fokuseret og spild ikke egen og andres tid.
 • Hjælp dine kammerater til at træne godt og blive bedre
 • Træn det som træneren angiver eller det der er aftalt med træneren.
 • Samarbejd med træneren og modarbejd ikke denne.
 • Udvis respekt for træneren, træningskammerater og andre frivillige.
 • Indgå gerne i dialog og kom med konstruktive forslag til træningen.

Kampe og turneringer

 • Deltag i holdkampe og repræsenter klubben på bedste vis.
 • Opfør dig ordentlig både på og udenfor banen – husk du er ambassadør for din klub og dine kammerater.
 • Udvis sportsmanship – vær fair, snyd ikke og vær positiv overfor modstanderne.
 • Bak dine holdkammerater op – hjælp med hep, ros, peptalks og coaching.

Aktiviteter

 • Bak op om både sportslige og sociale aktiviteter i klubben: fællesspisning, træningssamlinger mm.
 • Hjælp med i klubben, hvor det er muligt: tælleropgaver mm.

Forældre

 • Støt dit barn i at dyrke badminton. Hjælp med udstyr, kørsel, tilmeldinger mm.
 • Opfordr dit barn til at deltage i kampe, turneringer og aktiviteter – pres ikke.
 • Mød op til kampe og turneringer og giv opmuntring til alle kammerater og spillere.
 • Vær positiv og en god ambassadør for klubben.
 • Vær et godt forbillede – tænk over hvad du siger om dommeren, modstanderen eller en anden klub.
 • Respekter træneren og dennes dispositioner.
 • Indgå gerne i konstruktiv dialog med træneren, men opfordr også spilleren til dette. Husk at det er dit barn, der spiller badminton – ikke dig.
 • Bidrag til at dit barn overholder klubbens regler og retningslinjer.
 • Vis respekt for arbejdet i klubben og de frivilliges arbejde – bak op om initiativer og byd dig til.

 

Træneren

 • Træneren definerer retningslinjer og krav for deltagelse i træningen.
 • Træneren planlægger og gennemfører træningen.
 • Træneren udtager træningstrupper og hold.
 • Træneren sætter hold til holdkampe.
 • Træneren har fokus på alle børn og udvikler disse
 • Træneren indgår i dialog med den enkelte spiller og respekterer denne.

Klubben

 • Klubben skaber og tilbyder et attraktivt træningsmiljø gennem ansættelse af dygtige trænere og engagerede frivillige.
 • Definerer den overordnede strategi for ungdomstræningen og ser til at den udføres respektfuldt og dedikeret.
 • Klubben samarbejder og udvikler løbende tilbud og aktiviteter sammen med cheftræneren.
 • Klubben støtter op om kodeks, regler og retningslinjer givet og udtrykt af Badminton Danmark.