Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Dragør Badminton inden udgangen af maj hvert år. Indkaldelse sker via mail, på vores hjemmeside og vores sociale medier senest 1 måned før afholdelse, og indkommende forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen, skal være i bestyrelsens hænde i skriftlig form senest to uger før afholdelse. Alle aktive medlemmer har stemmeret; for medlemmer der ikke er fyldt 16 år, gælder, at stemmeretten udøves af en myndig forældre eller anden værge. Ingen fremmødt ved generalforsamlingen kan dog repræsentere mere end 1 stemme.

Til generalforsamligen præsenteres årsberetninger fra klubbens formand og kasserer, samt senior- og ungdomsudvalget.

Se klubbens vedtægter her.

 

Nedenfor ses Jørgen G. Johansen (tv) og Mogens Nygaard der begge var mangeårige bestyrelsesmedlemmer og nu æresmedlemmer.